-
የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 54/1/ መሠረት ሁሉ አቀፍ ነፃ ቀጥተኛ ትክክለኛ በሆነና ድምፅ በሚስጥር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ በሚመረጡ አባላት የሚመሠረት ተቋም እና የሀገሪቱ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ነው፡፡ ምክር ቤቱ ለፌዴራሉ መንግሥት በተሰጠው የሥልጣን ክልል ህጐችን የማውጣት የህግ አስፈጻሚው አካል የሚዋዋላቸውን አለም አቀፍ ስምምነቶች የማጽደቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ሌሎች የፌዴራሉ መንግሥት ባለሥልጣናትን ለጥያቄ የመጥራትና የአስፈጻሚውን አካል አሠራር የመመርመር የፌዴራል መንግሥት ፍርድ ቤት ዳኞችን፣የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላትን፣ የኮሚሽነሮችን የዋናው ኦዲተርን እንዲሁም የሌሎች ሹመታቸው በምክር ቤቱ መጽደቅ ያለበትን ባለሥልጣኖች ሹመት የማጽደቅ ሥራ ከሚያከናውናቸው ተግባራት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ ም/ቤቱ

የአስፈጻሚውን አካል የሥራ እንቅስቃሴ ከመከታተልና ከመቆጣጠር አኳያ መሠረት አድርጐ የተነሳው የ5 ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሸን እቅድ ሲሆን በእቅዱ በግልፅ እንደተቀመጠው አጠቃላይ እንቅስቃሴው ግልጽ፣አሣታፊና ተደራሽ እንዲሆን በላቀ ደረጃ መፈጸም ከሚቻልባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ የምከር ቤቱን ድረ-ገጽ በዘመናዊ መንገድ በመጠቀም መሆኑ ያምናል፡፡ በመሆኑም ምክር ቤቱ በሕዝቡና በሕገ መንግሥቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት የሚያደርጋቸውን የሥራ እንቅስቃሴዎች የሚመለከቱና ተያያዥ መረጃዎችን ለሕዝባችንና ለአለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረስ ይቻል ዘንድ ይህን ለተጠቃሚዎች ምቹ የሆነ ድረ-ገጽ አዘጋጅቶ ሥራ ላይ አውሏል፡፡ ስለዚህ ተጠቃሚዎች ከምክር ቤቱ ጋር የተያያዙ ወቅታዊና ነባር መረጃዎችን ማግኘት፣ በምክር ቤታዊ የሥራ እንቅስቃሴዎች ላይ ያላችሁን አስተያየት መስጠትና ምክር ቤቱ ምላሽ እንዲሰጥባቸው የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎች በማንሳት መሣተፍ የምትችሉ መሆኑን እየገለጽኩ ምክር ቤቱ ተደራሽነቱን አሣታፊነቱንና የሕዝብ አገልጋይነቱን ለማስፋት ተግቶ የሚሰራ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡


 

ቋሚ ኮሚቴ ቋሚ ኮሚቴ

Web Content Image
ኢትዮጵያ በተለያዩ መስኮች ከቻይና ሂናን ግዛት ጋር በትብብር መስራት እንደሚትፈልግ ተገለጸ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤ ት የተለያዩ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች ከቻይና ሂናን ግዛት ከመጡ የልዑካን ቡድን ጋር በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት፣ በከፍተኛ ትምህርት፣ በግብርና እና በኢንዱሰትሪ ዞን ልማት ዙሪያ አብሮ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
  የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በውጭ ግንኙነት ስልጠና ተቋም አሰራርና አደረጃጀት በሚታዩ ክፍተቶች ለመፍታት በትኩረት እንዲሰራ  በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበው፡፡ ቋሚ ኮሚቴው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የ2008 ባጀት አመት የ 10 ወራት እቅድ አፈጻጸም በገመገመበት...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
  የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ስርዓቱን ቀልጣፋና ተደራሽ እንዲሆን ለማስቻል የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ ቁጥር 686/2002ላ ይ  ማሻሻ ያ  መደረጉ ተገለፀ፡፡ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የንግድ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የንግድ ምዝገባና ፈቃድ ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ሰኔ 28 ቀን...

ዝርዝር ዜና » share


መደበኛ መደበኛ

Web Content Image
አዲሱ የገቢ ግብር አዋጅ ከሐምሌ 1/2008 ዓ.ም. ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል   5ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሐምሌ 19/2008 ዓ.ም. 1ኛ አስቸኳይ ስብሰባውን ባካሄደበት ወቅት የገቢ ግብርና የታክስ አስተዳደርን አስመልክቶ ከበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረቡለትን ሁለት ረቂቅ አዋጆች...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
  የዲሞክራሲ ተቋማት  የመልካም አስተዳደር ችግርን ለመቅረፍ በትጋ ሊሰሩ እንደሚገባ ተገለፀ፡፡ የዲሞክራሲ ተቋማት ሰኔ 25 ቀን 2008ዓ.ም በደብረዘይት ከተማ በመልካም አስተዳደር ዙሪያ አስመልክቶ የጋራ የምክክር መድረክ አካሂደዋል፡፡ በመድረኩ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ፣ የህዝብ እንባ ጠባቂ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
  የእስራኤሉ ጠ / ሚ / ር   ቤንያሚን   ኔታንያሁ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ሁለቱ ሀገራት በተለያዩ ጉዳዮች አብሮ በመስራት ግንኙነታቸውን ሊያጠናከሩ እንደሚገባ ገለፁ። ከንጉስ ሰለሞንና ንግስት ሳባ ጀምሮ...

ዝርዝር ዜና » share


አፈ-ጉባኤ አፈ-ጉባኤ

Web Content Image
ኢትዮጵያ የ2030ን የዘላቂ ልማት አጀንዳ   ለማሳካት ተግታ እንደምትሰራ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ገለጹ  በአለም ቀፍ ደረጃ በመስከረም ወር ዉይይት ተደረጎበት ይጸድቃል ተብሎ የሚታሰበው የ2030 የዘላቂ ልማት አጀንዳ ዉይይት በመዲናችን አዲስ አበባ ተካሂዷል፡፡ ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የ5ኛዉ ምክር ቤተ 1ኛ ዓመት   የስራ ዘመን የተሻለ የህዝብ ተሳትፎ የታየበት መሆኑን አፈ-ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ገለፁ። ሐምሌ 22 ቀን 2008 ዓ.ም አፈ-ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳና የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር አቶ አስመላሽ ወ/ስላሴ በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ 5ኛዉ ምክር ቤት1ኛ ዓመት የስራ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
በምስራቅ አፍሪካ ዘላቂ ሰላም ሳይሰፍን እድገትና አንድነት ሊኖር እንደማይችል እና የበየነ መንግስታት ኢጋድ አላማ በቀላሉ ሊሳካ እንደማይችል ተገለፀ  የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ኢጋድ 8ኛ የስራ አስፈፃሚዎች እና 7ኛ የአፈ ጉባኤዎች መድረክ ከሀምሌ 11 እስከ ሀምሌ 12 ቀን 2008...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ም/አፈ-ጉባኤ ተከበሩ ወ/ሮ ሽታዬ ምናለ የሶማሊያን   ልዑካን ቡድን ተቀብለው አነጋገሩ፡፡ የልዑካን ቡድኑ አባላት ከም/አፈ-ጉባኤዋ ወ/ሮ ሽታዬ ምናለ ጋር በነበራቸው ቆይታ በኢትዮጵያ ፌዴራልዝም ስርዓት ግንባታ ዙሪያ የልምድ ልውውጥ አድርገዋል፡፡ ኢትዮጵያ...

ዝርዝር ዜና » share