Language Selector

Blogs

RSS

Entries with tag saigon .

 Bài viết Tử Vi Năm 2022 Tuổi Giáp Tuất 1994 Nam Mạng được xây dựng trên các cơ sở sau:1. Tử vi khoa học: Xét các sao cố định chiếu về cung tiểu vận.2. Sao chiếu hạn: Tuy độ chính xác chưa cao, nhưng khi vận khó thì thật đáng ngại.3. Lời khuyên: Giúp một số người gặp vận khó, có thể tìm lối thoát…Mục đích là truy xét thời vận cho quý Anh, hoặc một vài lời...