ReadFeadbac
የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 54/1/ መሠረት ሁሉ አቀፍ ነፃ ቀጥተኛ ትክክለኛ በሆነና ድምፅ በሚስጥር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ በሚመረጡ አባላት የሚመሠረት ተቋም እና የሀገሪቱ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ነው፡፡ ምክር ቤቱ ለፌዴራሉ መንግሥት በተሰጠው የሥልጣን ክልል ህጐችን የማውጣት የህግ አስፈጻሚው አካል የሚዋዋላቸውን አለም አቀፍ ስምምነቶች የማጽደቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ሌሎች የፌዴራሉ መንግሥት ባለሥልጣናትን ለጥያቄ የመጥራትና የአስፈጻሚውን አካል አሠራር የመመርመር የፌዴራል መንግሥት ፍርድ ቤት ዳኞችን፣የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላትን፣ የኮሚሽነሮችን የዋናው ኦዲተርን እንዲሁም የሌሎች ሹመታቸው በምክር ቤቱ መጽደቅ ያለበትን ባለሥልጣኖች ሹመት የማጽደቅ ሥራ ከሚያከናውናቸው ተግባራት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ ም/ቤቱ

የአስፈጻሚውን አካል የሥራ እንቅስቃሴ ከመከታተልና ከመቆጣጠር አኳያ መሠረት አድርጐ የተነሳው የ5 ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሸን እቅድ ሲሆን በእቅዱ በግልፅ እንደተቀመጠው አጠቃላይ እንቅስቃሴው ግልጽ፣አሣታፊና ተደራሽ እንዲሆን በላቀ ደረጃ መፈጸም ከሚቻልባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ የምከር ቤቱን ድረ-ገጽ በዘመናዊ መንገድ በመጠቀም መሆኑ ያምናል፡፡ በመሆኑም ምክር ቤቱ በሕዝቡና በሕገ መንግሥቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት የሚያደርጋቸውን የሥራ እንቅስቃሴዎች የሚመለከቱና ተያያዥ መረጃዎችን ለሕዝባችንና ለአለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረስ ይቻል ዘንድ ይህን ለተጠቃሚዎች ምቹ የሆነ ድረ-ገጽ አዘጋጅቶ ሥራ ላይ አውሏል፡፡ ስለዚህ ተጠቃሚዎች ከምክር ቤቱ ጋር የተያያዙ ወቅታዊና ነባር መረጃዎችን ማግኘት፣ በምክር ቤታዊ የሥራ እንቅስቃሴዎች ላይ ያላችሁን አስተያየት መስጠትና ምክር ቤቱ ምላሽ እንዲሰጥባቸው የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎች በማንሳት መሣተፍ የምትችሉ መሆኑን እየገለጽኩ ምክር ቤቱ ተደራሽነቱን አሣታፊነቱንና የሕዝብ አገልጋይነቱን ለማስፋት ተግቶ የሚሰራ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡


 

ቋሚ ኮሚቴ ቋሚ ኮሚቴ

Web Content Image
በጠረፍ አካባቢ በኮንትሮባንድ ንግድ ላይ በሚደረገው ትግል የህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑ ተገለፀ፡፡ ይህ የተገለ ፀው የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በጅቡቲ ጠረፍ የሚገኛውን የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ጋላፊ ቅርንጫፍ ጽ/ቤትን በጎበኘበት ወቅት...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
መንግስት ቅድመ ዝግጅት በማድረጉ በአፋር ክልል በሚገኙ ወረዳዎች በኢሊኖ ሳቢያ በተከሰተው ድርቅ የሞተ ሰውም ሆነ እንስሳት እ ንደሌለ ተገለፀ፡፡ ይህ የተገለፀው የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ከበጀትና ፋይናንስ፣ ከአርብቶ አደሮች እና ከሰው ሀብት ልማትና መልካም አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴዎች...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
ከጅቡቲ ወደ ሰመራ ደረቅ ወደብ ተጓጉዘው የገቡ እቃዎች በጊዜ ጥቅም ላይ ሳይውሉ በመጋዘን ተከማችተው ለብልሽት እየተጋለጡ እንደ ሚገኙ ተገለፀ፡፡ ይህ የተገለፀው የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የሚሌ ቅርንጫፍ ጽ/ቤትና በስሩ...

ዝርዝር ዜና » share


ዜጎች በችሎታቸው በአገራቸው ሰርተው እንዲለወጡ ለማድረግ ጠንክሬ እየሰራሁ ነው ሲል የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ፣

  በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርን የ2009 በጀት አመት የመጀመሪያ ስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የንግድ ሚንስቴር የውጭ ንግድን ለማሳደግ ባለሀብቶች ምርትን በመጠንና በጥራት በማምረት እንዲልኩ ማበረታታትና  ህገ ወጥ ንግድን መቆጣጣር እንዳለበት በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የንግድ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አመለከተ፡፡ ኮሚቴው የሚንስቴር መ/ቤቱን የ2009 በጀት ዓመት የስድት ወር የዕቅድ...

ዝርዝር ዜና » share


መደበኛ መደበኛ

Web Content Image
ምክር ቤቱ የኢትዮጵያ ወጣቶች ፈንድ ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ መርምሮ በሙሉ ድምጽ አጸደቀ፣ 5ኛው የህዝብ ተወካ ዮች ምክር ቤት ጥር 30 ቀን 2009 ዓ.ም. ባካሄደው 16ኛ መደበኛ ስብሰባው የኢትዮጵያ ወጣቶች ፈንድ ለማቋቋም የቀረበውን ረቂቅ አዋጅ እና ሌሎች ስምንት ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ በሙሉ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለቀረቡለት ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጠ፡፡ ም/ቤቱ ባካሄደው 1 5ኛ መደበኛ ስብሰባ የኦዲት ግኝትን በተመለከተ የማስተካከያ የድርጊት መርሀ ግብርን በማያዘጋጁና ተደጋጋሚ ችግር ውስጥ የሚገቡ መስሪያ ቤቶችን በሚመለከት፣ ከውጭ ተገዝተው በሚገቡ ዕቃዎች...

ዝርዝር ዜና » share


በማዕድን ዘርፍ የታየው ዝቅተኛ የስራ አፈፃፀም ውጤት እንዲሻሻ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ፡፡

  የተፈጥሮ ሀብትን በተገቢው ሁኔታ ለመጠቀም እንዲያግዝ ከተደራጁ አስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች አንዱ የማዕድን፣ የነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ሚኒስቴር ነው፡፡ ሚኒስቴሩ በዘርፉ በ2009 በጀት...

ዝርዝር ዜና » share


አፈ-ጉባኤ አፈ-ጉባኤ

Web Content Image
የኢትዮ ኩባ የሁለትዮሽ ግንኙነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ ገለፁ ፡፡ የ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ በኩባው ም/ፐሬዚደንት ሚስተር ሳልቫዶር ቫልዴዝ ሜሳ የሚመራውን የፓርላማ ልኡካን ቡድን ተቀብለው አነጋግረዋል፡፡ በውይይቱም...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
ኢትዮጵያ የ2030ን የዘላቂ ልማት አጀንዳ   ለማሳካት ተግታ እንደምትሰራ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ገለጹ  በአለም ቀፍ ደረጃ በመስከረም ወር ዉይይት ተደረጎበት ይጸድቃል ተብሎ የሚታሰበው የ2030 የዘላቂ ልማት አጀንዳ ዉይይት በመዲናችን አዲስ አበባ ተካሂዷል፡፡ ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የ5ኛዉ ምክር ቤተ 1ኛ ዓመት   የስራ ዘመን የተሻለ የህዝብ ተሳትፎ የታየበት መሆኑን አፈ-ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ገለፁ። ሐምሌ 22 ቀን 2008 ዓ.ም አፈ-ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳና የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር አቶ አስመላሽ ወ/ስላሴ በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ 5ኛዉ ምክር ቤት1ኛ ዓመት የስራ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
በምስራቅ አፍሪካ ዘላቂ ሰላም ሳይሰፍን እድገትና አንድነት ሊኖር እንደማይችል እና የበየነ መንግስታት ኢጋድ አላማ በቀላሉ ሊሳካ እንደማይችል ተገለፀ  የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ኢጋድ 8ኛ የስራ አስፈፃሚዎች እና 7ኛ የአፈ ጉባኤዎች መድረክ ከሀምሌ 11 እስከ ሀምሌ 12 ቀን 2008...

ዝርዝር ዜና » share