የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 54/1/ መሠረት ሁሉ አቀፍ ነፃ ቀጥተኛ ትክክለኛ በሆነና ድምፅ በሚስጥር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ በሚመረጡ አባላት የሚመሠረት ተቋም እና የሀገሪቱ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ነው፡፡ ምክር ቤቱ ለፌዴራሉ መንግሥት በተሰጠው የሥልጣን ክልል ህጐችን የማውጣት የህግ አስፈጻሚው አካል የሚዋዋላቸውን አለም አቀፍ ስምምነቶች የማጽደቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ሌሎች የፌዴራሉ መንግሥት ባለሥልጣናትን ለጥያቄ የመጥራትና የአስፈጻሚውን አካል አሠራር የመመርመር የፌዴራል መንግሥት ፍርድ ቤት ዳኞችን፣የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላትን፣ የኮሚሽነሮችን የዋናው ኦዲተርን እንዲሁም የሌሎች ሹመታቸው በምክር ቤቱ መጽደቅ ያለበትን ባለሥልጣኖች ሹመት የማጽደቅ ሥራ ከሚያከናውናቸው ተግባራት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ ም/ቤቱ

የአስፈጻሚውን አካል የሥራ እንቅስቃሴ ከመከታተልና ከመቆጣጠር አኳያ መሠረት አድርጐ የተነሳው የ5 ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሸን እቅድ ሲሆን በእቅዱ በግልፅ እንደተቀመጠው አጠቃላይ እንቅስቃሴው ግልጽ፣አሣታፊና ተደራሽ እንዲሆን በላቀ ደረጃ መፈጸም ከሚቻልባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ የምከር ቤቱን ድረ-ገጽ በዘመናዊ መንገድ በመጠቀም መሆኑ ያምናል፡፡ በመሆኑም ምክር ቤቱ በሕዝቡና በሕገ መንግሥቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት የሚያደርጋቸውን የሥራ እንቅስቃሴዎች የሚመለከቱና ተያያዥ መረጃዎችን ለሕዝባችንና ለአለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረስ ይቻል ዘንድ ይህን ለተጠቃሚዎች ምቹ የሆነ ድረ-ገጽ አዘጋጅቶ ሥራ ላይ አውሏል፡፡ ስለዚህ ተጠቃሚዎች ከምክር ቤቱ ጋር የተያያዙ ወቅታዊና ነባር መረጃዎችን ማግኘት፣ በምክር ቤታዊ የሥራ እንቅስቃሴዎች ላይ ያላችሁን አስተያየት መስጠትና ምክር ቤቱ ምላሽ እንዲሰጥባቸው የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎች በማንሳት መሣተፍ የምትችሉ መሆኑን እየገለጽኩ ምክር ቤቱ ተደራሽነቱን አሣታፊነቱንና የሕዝብ አገልጋይነቱን ለማስፋት ተግቶ የሚሰራ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡


 

ቋሚ ኮሚቴ ቋሚ ኮሚቴ

በሀገራችን በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ የሱማሌና የአፋር አርብቶ አደር አካባቢዎች ያጋጠመውን ችግር በቅንጅት ለመፍታት የተሰሩ ስራዎች ውጤታማ መሆናቸውን የጤና ጥበቃ ሚንስቴር በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለአርብቶ አደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ባቀረበው ሪፖርት ገልጿል።

  ቋሚ ኮሚቴው ሚንስቴር መስሪያ ቤቱን...

ዝርዝር ዜና » share


የትራንስፖርት ሚኒስቴር በአውቶቡስ መናኃሪያዎች አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ የሚስተዋለውን ችግር ለመፍታት ጥረት እንዲያደርግ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበው፡፡

  ቋሚ ኮሚቴው ይህን የገለፀው የትራንስፖርት ሚኒስቴርን የ2008 በጀት ዓመት የስድስት ወር የእቅድ...

ዝርዝር ዜና » share


የኢ.ፌ.ዴ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ

  መንገዶች ባለስልጣንን የ6 ወር  የስራ አፈጻጸም ሪፖርት አዳመጠ፡፡   በሪፖርቱ በግማሽ ዓመት ውስጥ ለማከናወን ከታቀደው የመንገድ ግንባታ ማጠናከርና ማሻሻል ስራዎች ውስጥ 91 % ቱ እንደተጠናቀቀ...

ዝርዝር ዜና » share


መደበኛ መደበኛ

Web Content Image
የፌደራል የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን በመልካም አስተዳደርና በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያለበትን ክፍተት ፈጥኖ ማስተካከል ይገባዋል ተባለ፣ 5ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አንደኛ አመት የስራ ዘመን 13ኛ መደበኛ ስብሰባውን ባካሄደበት ወቅት የፌደራል የስነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽንን የ2008 በጀት...

ዝርዝር ዜና » share


5ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጥር 19 ቀን 2008 ዓ.ም ባካሄደው 12ኛ መደበኛ ስብሰባው የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር እና የጤና ሚኒስቴር ሚኒስትሮች ከምክር ቤት አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች የሰጡትን የቃል ምላሽ አዳመጠ፣

  የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር ሚኒስትሩ ክቡር አቶ መኩሪያ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ሰራተኞች በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የደም ልገሳ አካሄዱ "በበጎ ፈቃድ ደም በመለገስ ህዝባዊ ወገንተኝነትንና ማህበራዊ ሀላፊነትዎን በአርዓያነት ይወጡ" በሚል መሪ ቃል በተካሄደው በዚህ ስነስርዓት የተከበሩ አፈጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳና ም/አፈ ጉባኤ...

ዝርዝር ዜና » share


አፈጉባኤ አፈጉባኤ

Web Content Image
ሰላም፣ ልማትና ዴሞክራሲን በማረጋገጥ ረገድ የምክር ቤቶች ሚና ከፍተኛ መሆኑን  የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ  የተከበሩ አቶ አባዱላ ገመዳ ገለጹ፣ የፌደራል፣ የክልልና የከተማ አስተዳደር ምክር ቤቶች የጋራ መድረክ ሰሞኑን በአዳማ ከተማ ተካሂዷል፡፡ በውይይት...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
አሜሪካን ለኢትዮጵያ ለምታደርገዉ ድጋፍ ሁሉ ከፍተኛ አድናቆት እንዳላቸዉ አፈ-ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ገለጹ። አፈ-ጉባኤዉ በው ጭ ጉዳይ ኮሚቴ ሊቀመንበር የተከበሩ ኢድዋርድ አር. ሮይስ የሚመራ የአሜሪካ የኮንግረስ አባላት የልኡካን ቡድንን ተቀብለዉ ሲያነጋግሩ ከኛ የመጠቀም አቅም ማነስ እንጂ  ችግር...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የሚያከናዉናቸዉ ተግባራት በምርምር የተደገፉ እንዲሆኑ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር በቅርበት መስራ ት ያስፈልጋል ሲሉ አፈ-ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ገለፁ በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ለብዙሃንና የሙያ ማህበራት፣ ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፣ ለምርምርና ስልጠና ተቋማት በም/ቤቱ...

ዝርዝር ዜና » share