የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 54/1/ መሠረት ሁሉ አቀፍ ነፃ ቀጥተኛ ትክክለኛ በሆነና ድምፅ በሚስጥር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ በሚመረጡ አባላት የሚመሠረት ተቋም እና የሀገሪቱ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ነው፡፡ ምክር ቤቱ ለፌዴራሉ መንግሥት በተሰጠው የሥልጣን ክልል ህጐችን የማውጣት የህግ አስፈጻሚው አካል የሚዋዋላቸውን አለም አቀፍ ስምምነቶች የማጽደቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ሌሎች የፌዴራሉ መንግሥት ባለሥልጣናትን ለጥያቄ የመጥራትና የአስፈጻሚውን አካል አሠራር የመመርመር የፌዴራል መንግሥት ፍርድ ቤት ዳኞችን፣የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላትን፣ የኮሚሽነሮችን የዋናው ኦዲተርን እንዲሁም የሌሎች ሹመታቸው በምክር ቤቱ መጽደቅ ያለበትን ባለሥልጣኖች ሹመት የማጽደቅ ሥራ ከሚያከናውናቸው ተግባራት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

ም/ቤቱ የአስፈጻሚውን አካል የሥራ እንቅስቃሴ ከመከታተልና ከመቆጣጠር አኳያ መሠረት አድርጐ የተነሳው የ5 ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሸን እቅድ ሲሆን በእቅዱ በግልፅ እንደተቀመጠው አጠቃላይ እንቅስቃሴው ግልጽ፣አሣታፊና ተደራሽ እንዲሆን በላቀ ደረጃ መፈጸም ከሚቻልባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ የምከር ቤቱን ድረ-ገጽ በዘመናዊ መንገድ በመጠቀም መሆኑ ያምናል፡፡ በመሆኑም ምክር ቤቱ በሕዝቡና በሕገ መንግሥቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት የሚያደርጋቸውን የሥራ እንቅስቃሴዎች የሚመለከቱና ተያያዥ መረጃዎችን ለሕዝባችንና ለአለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረስ ይቻል ዘንድ ይህን ለተጠቃሚዎች ምቹ የሆነ ድረ-ገጽ አዘጋጅቶ ሥራ ላይ አውሏል፡፡ ስለዚህ ተጠቃሚዎች ከምክር ቤቱ ጋር የተያያዙ ወቅታዊና ነባር መረጃዎችን ማግኘት፣ በምክር ቤታዊ የሥራ እንቅስቃሴዎች ላይ ያላችሁን አስተያየት መስጠትና ምክር ቤቱ ምላሽ እንዲሰጥባቸው የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎች በማንሳት መሣተፍ የምትችሉ መሆኑን እየገለጽኩ ምክር ቤቱ ተደራሽነቱን አሣታፊነቱንና የሕዝብ አገልጋይነቱን ለማስፋት ተግቶ የሚሰራ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡


 

ቋሚ ኮሚቴ ቋሚ ኮሚቴ

Web Content Image
የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አሰጣጡን በማዘመን፣ ውጤታማ በማድረግና በወቅቱ የማይከፍሉ ደንበኞች በተቀመጠው የአሰራር ስርአ ት መሰረት ተጠያቂ በማድረግ መስራት አለበት ሲል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ፣ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡ ቋሚ ኮሚቴው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ...

ዝርዝር ዜና » share


የማዕከላዊ ስታስቲክ ኤጀንሲ አራተኛውን ዙር የሕዝብና ቤት ቆጠራ ለማካሄድ የሚያስችል ቁመና ላይ መሆኑን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታወቀ

  ቋሚ ኮሚቴው ኤጀንሲው የአራተኛውን ዙር የሕዝብና ቤት ቆጠራ ለማካሄድ እያደረገ ያለውን ቅድመ ዝግጅት ለመከታተል የመስክ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ጎዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በአዲስ አበባ ከተማ ባደረገው የመስክ ምልከታ በመገንባት ላይ ያሉትን የኮንዶሚ ኒየም ቤቶች ግንባታቸው በአፋጣኝ ተጠናቆ ለተመዝጋቢዎች በዕጣ መተላላፍ እንዳለበት አሳሰበ፡፡ ቋሚ ኮሚቴው ባካሄደው የመስክ ምልከታ ኮዬ ፈጬ፣ አቃቂ፣ ፕሮጀክት 17፣ መገናኛ ቱሪስትና...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
ዩኒቨርሲቲዎች ለአካባቢው ማህበረሰብ ችግር ፈቺዎችና ለትውልድ የእውቀት ሽግግር ቀጣይነት መረጋጥ ላይ በትኩረት መስራት እንዳለባ ቸው በኢ.ፊ.ዲ.ሪ የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የትምህርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡   ቋሚ ኮሚቴው የሰመራ ዩኒቨርሲቲ የ2010 የግማሽ ዓመት የዕቅድ አፈጻጸም...

ዝርዝር ዜና » share


ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የሰዎችን ህገ-ወጥ ዝውውር ለመከላከልና ሰራተኛንና አሰሪን ለማገናኘት የሚያስችል ዘመናዊ አሰራር መዘርጋቱን ገለጸ፡፡

  የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮች ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል በዘመናዊ መንገድ እየሰራ መሆኑን...

ዝርዝር ዜና » share


መደበኛ መደበኛ

Web Content Image
የአገሪቱ ቅርሶች ለከፍተኛ ጉዳት ከመጋለጣቸው በፊት አስፈላጊው ጥበቃና ጥገና ሊደረግላቸው እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤ ት የባህል፣ ቱሪዝምና መገናኛ ብዙሃን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ፡፡ የምክር ቤቱ በ3ኛ ዓመት የስራ ዘመን ባካሄደው 11ኛ መደበኛ ስብሰባው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የ2010 በጀት...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
5ኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ3ኛ አመት የስራ ዘመኑ ባካሄደው በ11ኛ መደበኛ ስብሰባው ሶስት ረቂቅ አዋጆችን በዝርዝር ተመልክቶ አፅድቋል፡፡ የሶስቱን አዋጆች መጽደቅ አስፈላጊነት በተመለከተ የውሳኔ ሃሳብና ሪፖርት ያቀረቡት  የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ጴጥሮስ ወልደ ሰንበት...

ዝርዝር ዜና » share


የህዝብ ተወካዮች ቤት ባካሄደው 9ኛ መደበኛ ስብሰባ አንድ ረቂቅ አዋጅና ደንብ ለዝርዝር ዕይታ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ሲመራ ሁለት ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ አፅድቋል፡፡

  ምክር ቤቱ ባካሄደው 9ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ የ3ኛ ዓመት የስራ ዘመን የ8ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ-ጉባኤን መርምሮ በሙሉ ድምጽ ያፀደቀ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከአዲስ አበባ የሚያገኘውን ልዩ ጥቅም ረቂቅ አዋጅ በተመለከተ ያዘጋ ጀውን የህዝብ ይፋ ውይይት ላልተወሰነ ጊዜ አራዝሟል፡፡ ቋሚ ኮሚቴው በጠራው የህዝብ ይፋ ውይይት በርከት ያሉ ባለድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን፤ የረቂቅ አዋጁ ልዩ ጥቅም ባለቤት የሆነው...

ዝርዝር ዜና » share


የፓርላማ ዲፕሎማሲ የፓርላማ ዲፕሎማሲ

Web Content Image
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኝነትን  ከመዋጋት ረገድ ህገ መንግስታዊ ተልዕኮውን በትጋት እየተወጣ ነው ሲሉ የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አመራሮች ገለፁ፡፡ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት የፀረ ሽብር ፅህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ጅአን ፓውል ላቦራጅ በኢትዮዽያ ባደረጉት የስራ ጉብኝት...

ዝርዝር ዜና » share


የመንግስት መስሪያ ቤቶች የተነደፉ ዕቅዶችን ተግባራዊ ለማድረግ በቁርጠኝነት እንዲሰሩ አፈ ጉባኤ አባዱላ ገመዳ አሳሰቡ።

  የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብርና፣ የኢንዱስትሪና የንግድ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴዎች የግብርናና የኢንዱስትሪ ዘርፎች ቅንጅታዊ አሰራርን የተመለከተ የግምገማ መድረክ በህዝብ ተወካዮች...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የሱዳን ሪፐብሊክ መንግስት ብሔራዊ ምክር ቤት የተመራጭ ሴቶች ኮከስ የልዑካን ቡድን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የስራ ጉብኝት አደረገ፡፡ የልዑካን ቡድኑን ተቀብለው ያነጋገሩት የህዝብ  ተወካዮች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ እና የምክር ቤቱ የተመራጭ ሴቶች ኮከስ  ሰብሳቢ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የተከበሩ አፈ-ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ በዩጋንዳ ወታደራዊ  አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ጄ. ንጉቱዝ የሚመራ የስታፍ  ኮሌጅ ተማሪዎች የልዑካን ቡድን ተቀብለው አነጋግረዋል፡፡ የኢትዮጵያና ዩጋንዳ የሁለትዮሽ ግንኙነት የተመሰረተው በ1970 እ.ኤ.አ ሲሆን፤ የሁለትዩሽ ግንኙነቱ በተለያዩ ሃገራዊና...

ዝርዝር ዜና » share