የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 54/1/ መሠረት ሁሉ አቀፍ ነፃ ቀጥተኛ ትክክለኛ በሆነና ድምፅ በሚስጥር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ በሚመረጡ አባላት የሚመሠረት ተቋም እና የሀገሪቱ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ነው፡፡ ምክር ቤቱ ለፌዴራሉ መንግሥት በተሰጠው የሥልጣን ክልል ህጐችን የማውጣት የህግ አስፈጻሚው አካል የሚዋዋላቸውን አለም አቀፍ ስምምነቶች የማጽደቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ሌሎች የፌዴራሉ መንግሥት ባለሥልጣናትን ለጥያቄ የመጥራትና የአስፈጻሚውን አካል አሠራር የመመርመር የፌዴራል መንግሥት ፍርድ ቤት ዳኞችን፣የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላትን፣ የኮሚሽነሮችን የዋናው ኦዲተርን እንዲሁም የሌሎች ሹመታቸው በምክር ቤቱ መጽደቅ ያለበትን ባለሥልጣኖች ሹመት የማጽደቅ ሥራ ከሚያከናውናቸው ተግባራት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ ም/ቤቱ

የአስፈጻሚውን አካል የሥራ እንቅስቃሴ ከመከታተልና ከመቆጣጠር አኳያ መሠረት አድርጐ የተነሳው የ5 ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሸን እቅድ ሲሆን በእቅዱ በግልፅ እንደተቀመጠው አጠቃላይ እንቅስቃሴው ግልጽ፣አሣታፊና ተደራሽ እንዲሆን በላቀ ደረጃ መፈጸም ከሚቻልባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ የምከር ቤቱን ድረ-ገጽ በዘመናዊ መንገድ በመጠቀም መሆኑ ያምናል፡፡ በመሆኑም ምክር ቤቱ በሕዝቡና በሕገ መንግሥቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት የሚያደርጋቸውን የሥራ እንቅስቃሴዎች የሚመለከቱና ተያያዥ መረጃዎችን ለሕዝባችንና ለአለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረስ ይቻል ዘንድ ይህን ለተጠቃሚዎች ምቹ የሆነ ድረ-ገጽ አዘጋጅቶ ሥራ ላይ አውሏል፡፡ ስለዚህ ተጠቃሚዎች ከምክር ቤቱ ጋር የተያያዙ ወቅታዊና ነባር መረጃዎችን ማግኘት፣ በምክር ቤታዊ የሥራ እንቅስቃሴዎች ላይ ያላችሁን አስተያየት መስጠትና ምክር ቤቱ ምላሽ እንዲሰጥባቸው የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎች በማንሳት መሣተፍ የምትችሉ መሆኑን እየገለጽኩ ምክር ቤቱ ተደራሽነቱን አሣታፊነቱንና የሕዝብ አገልጋይነቱን ለማስፋት ተግቶ የሚሰራ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡


 

ቋሚ ኮሚቴ ቋሚ ኮሚቴ

Web Content Image
  የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የአገሪቱን ገጽታ በመገንባትና ለህዝቡ ተከታታይ መረጃ በማድረስ ረገድ የሚያደርገውን ጥረት ይበልጥ ማጠናከር እንዳለበት ተገለጸ፣ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የባህል፣ ቱሪዝምና መገናኛ ብዙሃን ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኮርፖሬሽኑን የ2008 ዓ.ም እቅድና የበጀት...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
  የኢትዮጵያ የውጭ ሀገር የስራ ስምሪት ረቂቅ አዋጅ የዜጎችን ደህንነትና መብት የሚያስጠብቅ እና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን የሚከላከል መሆኑን የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ገለፀ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ የህግና ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ እና የውጭ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
  የሰነዶች ማረጋገጥና ምዝገባ የማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ክፍተቶችን ከመሙላትና የተሻለ አሰራር በማምጣት ረገድ ጉልህ ሚና እንደሚኖረው ተገለፀ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ፣ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሰነዶች ማረጋገጥና ምዝገባ ረቂቅ አዋጅን በተመለከተ ከተለያዩ ተቋማትና ባለድርሻ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተውጣጡ የኮሚቴ አባላት የአሜሪካን ስክሬተሪ ኦፍ ስቴት የአለም አቀፍ የአካል ጉዳተኞች መብቶች ል ዩ አማካሪን ተቀብለው አነጋገሩ፤   አማካሪዋ ጁዲ ሂውማን /judy human/ሰባት አባላትን የያዙ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ፓርላማ የመጡበትን ዓላማ ሲገልጹ በኢትዮጵያ የሚወጡት...

ዝርዝር ዜና » share


መደበኛ መደበኛ

የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ መንግስት በሚያደርገዉ ጥረት ላይ የዴሞክራሲ ተቋማት የራሳቸዉን ድርሻ በተሻለ ደረጃ መወጣት እንዳለባቸዉ ተጠቆመ

  በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ለም/ቤቱ ጽ/ቤት አመራሮች፣ ለቋሚ ኮሚቴዎች አባላት እና ለም/ቤቱ ተጠሪ የሆኑ የዴሞክራሲ ተቋማት ሃላፊዎች በመልካም...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
  35 ኛው  የኢህዴን/ብአዴን የምስረታ በዓል ተከበረ የኢህዴን/ብአዴን 35ኛ  ዓመት የምስረታ በዓል ከህዳር 3-4 ቀን 2008 ዓ.ም ለሁለት ተከታታይ ቀናት በተለያዩ ዝግጅቶች በምክርቤቱ ተከበሯል፡፡ "ብአዴን የዘመናት የህዝቦች ትግል የፈጠረው ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ...

ዝርዝር ዜና » share


ምክር ቤቱ የስብስባ ጊዜውን ያልተጠቀመው የዝግጅት ስራዎችን

 እያከናወነ ነው አምስተኛው የኢፌዲሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መስከረም 24 ቀን 2008 ዓ.ም ከተከፈተ ጀምሮ ለቀጣይ ስራዎቹ መደላድሎችን እየፈጠረ ይገኛል፡፡ ምክር ቤቱን የሚመሩ አፈ ጉባኤና ምክትል አፈ ጉባኤ በመምረጥ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩን...

ዝርዝር ዜና » share


አፈጉባኤ አፈጉባኤ

Web Content Image
    የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት የሚያከናዉናቸዉ ተግባራት በምርምር የተደገፉ እንዲሆኑ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር በቅርበት መስራት ያስፈልጋል ሲሉ አፈ-ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ገለፁ በህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ለብዙሃንና የሙያ ማህበራት፣ ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት፣ ለምርምርና ስልጠና...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
  ለሴቶች ጥቃት መንስኤ የሆኑትን ጎጂ ባህሎችንና አስተሳሰቦችን በመታገል የአመለካከት ለዉጥ ለማምጣት ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ም/አፈ-ጉባኤ ወ/ሮ ሽታዬ ምናለ ገለፁ "የሴቶችን እኩልነትና ብቃት ለማሳደግ የወንዶች አጋርነት" በሚል መሪ ቃል የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ - ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳ የፈረንሳይ ሴኔት የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት የወዳጅነት ቡድን በጽ / ቤታቸዉ ተቀብለዉ አነጋገሩ፡፡    አፈ-ጉባኤዉ ትናንት የፈረንሳይ ሴኔት የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ወዳጅነት ቡድን ሊቀመንበርና ሌሎች አባላትን የያዘ የልዑካን...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ የተከበሩ አቶ አባዱላ ገመዳ የእስራኤል ፓርላማ የወዳጅነት ቡድንን በጽ/ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ፣  አፈ-ጉባኤው የወዳጅነት ቡድኑን ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት እንዳሉት ኢትዮጵያና እስራኤል ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ወዳጅነት፣ ታሪካዊና ባህላዊ ትስስር ያላቸው...

ዝርዝር ዜና » share