ReadFeadbac
የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ የተከበሩ አፈጉባኤ አባዱላ ገመዳ

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ-መንግሥቱ አንቀጽ 54/1/ መሠረት ሁሉ አቀፍ ነፃ ቀጥተኛ ትክክለኛ በሆነና ድምፅ በሚስጥር በሚሰጥበት ሥርዓት በየአምስት ዓመቱ በሕዝብ በሚመረጡ አባላት የሚመሠረት ተቋም እና የሀገሪቱ ከፍተኛ የሥልጣን አካል ነው፡፡ ምክር ቤቱ ለፌዴራሉ መንግሥት በተሰጠው የሥልጣን ክልል ህጐችን የማውጣት የህግ አስፈጻሚው አካል የሚዋዋላቸውን አለም አቀፍ ስምምነቶች የማጽደቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ሌሎች የፌዴራሉ መንግሥት ባለሥልጣናትን ለጥያቄ የመጥራትና የአስፈጻሚውን አካል አሠራር የመመርመር የፌዴራል መንግሥት ፍርድ ቤት ዳኞችን፣የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላትን፣ የኮሚሽነሮችን የዋናው ኦዲተርን እንዲሁም የሌሎች ሹመታቸው በምክር ቤቱ መጽደቅ ያለበትን ባለሥልጣኖች ሹመት የማጽደቅ ሥራ ከሚያከናውናቸው ተግባራት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ ም/ቤቱ

የአስፈጻሚውን አካል የሥራ እንቅስቃሴ ከመከታተልና ከመቆጣጠር አኳያ መሠረት አድርጐ የተነሳው የ5 ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሸን እቅድ ሲሆን በእቅዱ በግልፅ እንደተቀመጠው አጠቃላይ እንቅስቃሴው ግልጽ፣አሣታፊና ተደራሽ እንዲሆን በላቀ ደረጃ መፈጸም ከሚቻልባቸው መንገዶች ውስጥ አንዱ የምከር ቤቱን ድረ-ገጽ በዘመናዊ መንገድ በመጠቀም መሆኑ ያምናል፡፡ በመሆኑም ምክር ቤቱ በሕዝቡና በሕገ መንግሥቱ የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት የሚያደርጋቸውን የሥራ እንቅስቃሴዎች የሚመለከቱና ተያያዥ መረጃዎችን ለሕዝባችንና ለአለም አቀፍ ማህበረሰብ ማድረስ ይቻል ዘንድ ይህን ለተጠቃሚዎች ምቹ የሆነ ድረ-ገጽ አዘጋጅቶ ሥራ ላይ አውሏል፡፡ ስለዚህ ተጠቃሚዎች ከምክር ቤቱ ጋር የተያያዙ ወቅታዊና ነባር መረጃዎችን ማግኘት፣ በምክር ቤታዊ የሥራ እንቅስቃሴዎች ላይ ያላችሁን አስተያየት መስጠትና ምክር ቤቱ ምላሽ እንዲሰጥባቸው የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎች በማንሳት መሣተፍ የምትችሉ መሆኑን እየገለጽኩ ምክር ቤቱ ተደራሽነቱን አሣታፊነቱንና የሕዝብ አገልጋይነቱን ለማስፋት ተግቶ የሚሰራ መሆኑን አረጋግጣለሁ፡፡


 

ቋሚ ኮሚቴ ቋሚ ኮሚቴ

የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሳይንስ፣ መገናኛና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የኢትዮጵያ አእምሮዊ ንብረት ጽ/ቤት የ2009 ዓ.ም የ6 ወራት የዕቅድ አፈፃጸም ሪፖርትን ገመገመ።

  የኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብረት ጽ/ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር ማንደፍሮ እሸቴ በሪፖርቱ እንደገለጹት በፓተንት የታቀፉ...

ዝርዝር ዜና » share


የድሬዳዋ-ደወሌ የመንገድ ስራ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ የአገሪቱን ኢምፖረት-ኤክስፖርት ንግድ ፈጣንና ቀላል እንደሚያደርገው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ፣

  ኮሚቴው ሪፖርቱን በገመገመበት ወቅት በባለስልጣን መ/ቤቱ የሚስተዋሉ የኪራይ ሰብሳቢነትና አመለካከትን...

ዝርዝር ዜና » share


የድሬዳዋ-ደወሌ የመንገድ ስራ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ የአገሪቱን ኢምፖረት-ኤክስፖርት ንግድ ፈጣንና ቀላል እንደሚያደርገው በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገለጸ፣

  ቋሚ ኮሚቴው ከድሬዳዋ-ደወሌ እየተሰራ ያለውን 220 ኪሎ ሜትር የአስፓልት መንገድ ስራ ፕሮጀክት አፈጻጸም...

ዝርዝር ዜና » share


መደበኛ መደበኛ

የንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን የሸማቾችን መብትና ጥቅም ለማስከበር ከክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ጋር በቅንጅት መስራት እንደሚኖርበት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የንግድ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ

  ቋሚ ኮሚቴው የባለስልጣን መስሪያ ቤቱን የ2009 በጀት አመት የስድስት ወራት የእቅድ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በም/ቤት በመገኘት ከምክር ቤት አባ ላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ ምክር ቤቱ ባካሄደው 12ኛ መደበኛ ስብሰባ ኮማንድ ፖስቱ ያስገኘውን ውጤት፣ አገሪቱ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ስላላት ዲፕሎማሲ እና...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
ምክር ቤቱ ባካሄደው 11ኛ መደበኛ ስብሰባ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ካፒታል ለማሳደግ ስለሚውለው የመንግስት ዕዳ ሰነዶችን ጨምሮ ሁለት ረቂቅ አዋጆች መርምሮ ለሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች ለዝርዝር ዕይታ መርቷል፡፡   ም/ቤቱ ጥር 2 ቀን 2009 ዓ.ም. ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የኢትዮጵያ ንግድ...

ዝርዝር ዜና » share


አፈ-ጉባኤ አፈ-ጉባኤ

Web Content Image
ኢትዮጵያ የ2030ን የዘላቂ ልማት አጀንዳ   ለማሳካት ተግታ እንደምትሰራ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ገለጹ  በአለም ቀፍ ደረጃ በመስከረም ወር ዉይይት ተደረጎበት ይጸድቃል ተብሎ የሚታሰበው የ2030 የዘላቂ ልማት አጀንዳ ዉይይት በመዲናችን አዲስ አበባ ተካሂዷል፡፡ ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የ5ኛዉ ምክር ቤተ 1ኛ ዓመት   የስራ ዘመን የተሻለ የህዝብ ተሳትፎ የታየበት መሆኑን አፈ-ጉባኤ አባዱላ ገመዳ ገለፁ። ሐምሌ 22 ቀን 2008 ዓ.ም አፈ-ጉባኤ አቶ አባዱላ ገመዳና የመንግስት ዋና ተጠሪ ሚኒስትር አቶ አስመላሽ ወ/ስላሴ በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ 5ኛዉ ምክር ቤት1ኛ ዓመት የስራ...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
በምስራቅ አፍሪካ ዘላቂ ሰላም ሳይሰፍን እድገትና አንድነት ሊኖር እንደማይችል እና የበየነ መንግስታት ኢጋድ አላማ በቀላሉ ሊሳካ እንደማይችል ተገለፀ  የምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ኢጋድ 8ኛ የስራ አስፈፃሚዎች እና 7ኛ የአፈ ጉባኤዎች መድረክ ከሀምሌ 11 እስከ ሀምሌ 12 ቀን 2008...

ዝርዝር ዜና » share


Web Content Image
የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት ም/አፈ-ጉባኤ ተከበሩ ወ/ሮ ሽታዬ ምናለ የሶማሊያን   ልዑካን ቡድን ተቀብለው አነጋገሩ፡፡ የልዑካን ቡድኑ አባላት ከም/አፈ-ጉባኤዋ ወ/ሮ ሽታዬ ምናለ ጋር በነበራቸው ቆይታ በኢትዮጵያ ፌዴራልዝም ስርዓት ግንባታ ዙሪያ የልምድ ልውውጥ አድርገዋል፡፡ ኢትዮጵያ...

ዝርዝር ዜና » share