አቶ ሙላትጥላየነህ  አስራቴ

የተከበሩ አቶ ሙላት ተላይነህ አስራቴ

Biography

Intervention of the Member

votes.