አቶ እሱባለው መብራት ተሠማ

የተከበሩ አቶ እሱባለው መብራቴ ተሠማ

Biography

Intervention of the Member

votes.