አቶ ካሊድ አባመጫ ሀጂ

የተከበሩ አቶ ካሊድ አባመጫ ሀጂ

Biography

Intervention of the Member

votes.