አቶ ወንድወሰን አድማሴ ታደሰ

የተከበሩ አቶ ወንድወሰን አድማሴ ታደሰ

Biography

Intervention of the Member

votes.