አቶ ዲታ ኑራ ቴሮ

የተከበሩ አቶ ዲታ ኑራ ቴሮ

Biography

Intervention of the Member

votes.