ወ/ሮ ለጢፋ አሳመቢ አጎጃም

የተከበሩ ወ/ሮ ለጢፋ አሳመቢ አጎጃም

Biography

Intervention of the Member

votes.