ወ/ሮ መሰረት ሀይሌ ማስረሻ

የተከበሩ ወ/ሮ መሰረት ሀይሌ ማስረሻ

Biography

Intervention of the Member

votes.