የተከበሩ ወ/ሮ

የተከበሩ ወ/ሮ ፀጋነሽ ጋማቶ ጋሞ

Biography

Intervention of the Member

votes.