ዶ/ር አሸብር ወ/ጊዮርጊስጋዮ

የተከበሩ ዶ/ር አሸብር ወ/ጊዮርጊስ ጋዮ

Biography

Intervention of the Member

votes.