አቶ ተስፋዬ ባንጉ ካቾ

የተከብሩ አቶ ተስፋዬ ባንጉ ካቾ

Biography

Intervention of the Member

votes.