አቶ ከድር ገና አብዱልቃድር

የተከብሩ አቶ ከድር ገና አብዱልቃድር

Biography

Intervention of the Member

votes.