ወ/ሮ ተስፋነሽ ተፈራ አስረስ

የተከብሩ ወ/ሮ ተስፋነሽ ተፈራ አስረስ

Biography

Intervention of the Member

votes.