ወ/ሮ ዘይነባ ኑራ ባቲ

የተከብሩ ወ/ሮ ዘይነባ ኑራ ባቲ

Biography

Intervention of the Member

votes.