Documents and Media

Back

1304.16ለውሃ እና ኢነርጂ ዘርፍ ለተቀናጀ የውሃ ሀብት አስተዳደር ፕሮጀክት ማስፈፀሚያ የሚውል ብድር ከጣሊያን ሪፐብሊክ መንግሥት ለማግኘት የተፈረመው የብድር ስምምነት ማፅደቂያ አዋጅ.pdf

Info