ይሳተፉ

የመንገድ ትራንስፖርት ረቂቅ አዋጅ

yibeltal yibe, modified 2 Years ago.

የመንገድ ትራንስፖርት ረቂቅ አዋጅ

Youngling Posts: 2 Join Date: 30/12/21 Recent Posts
ለሀገራችን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ዕድገት የመንገድ ትራንስፖርት አገልግሎት  የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ የበለጠ ለማጎልበት ዘርፉ አስተማማኝ፤ የተቀናጀ፤ ዘመናዊና ደኅንነቱ የተረጋገጠ ሆኖ እንዲራመድ ማድረግ አስፈላጊ  በመሆኑ፣ 
የመንገድ ትራንስፖርት አደረጃጀትን የመንግሥትን የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጉዳዮች ፖሊሲ በአግባቡ ለመተግበር አመቺ ሁኔታን በሚፈጥር መልኩ እንደገና ማዋቀር በማስፈለጉ፣

ይምረጡ